Aktualności

11.10.2023
Czy z uwagi że instalacja ma być montowana na dachu ma to być fotowoltaika niskonapięciowa ? Gdzie s...
20.09.2023
Z przyjemnością informujemy, iż zajmujemy się również instalacjami fotowoltaiki. Nowością jest inst...
10.05.2023
Szanowni Państwo Jesteśmy doradcami z ponad 17 letnim doświadczeniem w dotacjach unijnych dla ...
16.02.2023
Wykonujemy na specjalne zamówienie HALE NAMIOTOWE - pytaj o specjalna ofertę :)
02.02.2023
Przykładowa poglądowa oferta budowy hali 20 x 50m (1000m2)wysokość na ścianie bocznej 5m dach dwuspa...

Dofinansowania

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI (KPO)

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1819
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

PDF - KPO

PDF - Energia

Kompleksowe doradztwo kretydowe, leasingowe

Wsparcie w zakresie pozyskania dotacji unijnych

LEASING ROLNICZY
WARUNKI FINANSOWANIA:
- udział własny juz od 0%
- okres finansowania 3-10 lat
- zabezpieczenie (zakupione maszyny)

DOKUMENTY:
- zamówienie na zestaw maszyn
- kserokopia umów dzierzawy, aktów własności ziemi
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym
- zaswiadczenie z KRUS o niezaleganiu
- opinia banku prowadzącego rachunek bankowy
- kopie umów kontraktowych
- kserokopia dowodu osobistego leasingobiorcy i małżonka
- kserokopia decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich od gruntów rolnych

Finansowanie zakupu maszyn, inwestycji

Finansowanie pomostowe

Fundusze unijne

Kredyty preferencyjne